Alkalický koncentrátor kyselín

  • SJG-2083CS Online Acid Alkaline Concentration Meter

    SJG-2083CS online merač alkalických koncentrácií kyselín

    Úplne nový vyrobený inteligentný digitálny prístroj online zahŕňa meranie vodivosti a koncentrácie rôznych roztokov chloridu sodného, ​​kyseliny chlorovodíkovej, kyseliny dusičnej, hydroxidu sodného a zriedenej / koncentrovanej kyseliny sírovej. Tento prístroj komunikuje so snímačom cez RS485 (ModbusRTU), ktorý má vlastnosti rýchlej komunikácie a presných údajov. Kompletné funkcie, stabilný výkon, ľahká obsluha, nízka spotreba energie, bezpečnosť a spoľahlivosť sú vynikajúcimi výhodami tohto prístroja.

    Tento merač používa zodpovedajúcu digitálnu kyselinovo-alkalickú koncentračnú elektródu, ktorú je možné široko používať pri výrobe tepelnej energie, chemickom priemysle, metóde iónovej výmeny na výrobu vysoko čistej vody v regeneračnom roztoku alebo sa používa na konfiguráciu moriaceho roztoku v potrubí kotla, na kontrolu koncentrácie kyslo-alkalickej soli v roztoku Kontinuálne sledovanie.