Multiparameterové online systémy

  • MPG-6099 Multi-parameter Analyzer

    Viacparametrový analyzátor MPG-6099

    Nástenný viacparametrový MPG-6099, voliteľný snímač parametrov rutinnej detekcie kvality vody, vrátane teploty / pH / vodivosti / rozpusteného kyslíka / zákalu / BSK / CHSK / amoniakálneho dusíka / dusičnanu / farby / chloridu / hĺbky atď. . Viacparametrový radič MPG-6099 má funkciu ukladania údajov, ktorá dokáže monitorovať polia: sekundárne zásobovanie vodou, akvakultúru, monitorovanie kvality riek a monitorovanie vypúšťania vody do životného prostredia.

  • DCSG-2099 Multi-parameter Online Analyzer

    DCSG-2099 Viacparametrový online analyzátor

    Viacparametrový online analyzátor DCSG-2099 môže súčasne merať: vodivosť, TDS, rezistivitu, teplotu, pH, ORP, alkalické látky, rozpustený kyslík, zákal, chlór, NH4, modrozelené riasy, BSK, CHSK spolu s deviatimi parametrami. Kanály sú nezávislé, neprepínané, bez vzájomného rušenia.