ION (F-, CL-, Ca2 +, NO3-, NH4 + atď.)

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    Online iónový senzor PF-2085

    Online kompozitná elektróda PF-2085 s chlórovým monokryštálovým filmom, prstencovým kvapalinovým rozhraním PTFE a tuhým elektrolytom je zmiešaná s tlakom, ochranou proti znečisteniu a ďalšími vlastnosťami. Široko používaný v polovodičových materiáloch, solárnych energetických materiáloch, metalurgickom priemysle, elektrolytickom pokovovaní obsahujúcom fluór atď., Riadenie procesu čistenia odpadových vôd, oblasť monitorovania emisií.

  • PFG-3085 Online Ion Analyzer

    Online analyzátor iónov PFG-3085

    Široko používaný v priemyselnom meraní teploty a iónov, ako je čistenie odpadových vôd, monitorovanie životného prostredia, továreň na výrobu elektród atď.