ION senzor

  • PF-2085 Online Ion Sensor

    Online iónový senzor PF-2085

    Online kompozitná elektróda PF-2085 s chlórovým monokryštálovým filmom, prstencovým kvapalinovým rozhraním PTFE a tuhým elektrolytom je zmiešaná s tlakom, ochranou proti znečisteniu a ďalšími vlastnosťami. Široko používaný v polovodičových materiáloch, solárnych energetických materiáloch, metalurgickom priemysle, elektrolytickom pokovovaní obsahujúcom fluór atď., Riadenie procesu čistenia odpadových vôd, oblasť monitorovania emisií.