Laboratórny senzor pH a ORP

  • E-301 Laboratory pH Sensor

    E-301 Laboratórny pH senzor

    Prístroj potom automaticky určí správnu kalibračnú krivku na základe dátových bodov, ktoré dostane. Teraz je váš senzor pripravený na použitie!